XVIII. YÜZYILDA YAZILMIŞ OLAN BİR TEFSİR: ŞEYH MUSTAFA’NIN FETİH SURESİ TEFSİRİ
XVIII. WRITTEN IN A CENTURY COMMENTARY : SHEIKH MUSTAFA'S CONQUEST TIME TEFSİRİ

Author : Milad SALMANİ
Number of pages : 395-405

Abstract

Bu makalede XVIII. yüzyılda telif edilmiş olan Şeyh Mustafa bin Şeyh Yusuf’un Fetih Suresi Tefsiri adlı eseri içerik ve dil özellikleri açısından tanıtılacaktır. Daha önce hiçbir araştırmacı tarafından incelenmemiş olan ve tefsir bibliyografyalarında da kayıtlı olmayan bu eser, Osmanlı sahası Türkçe tefsir kültürünün önemli bir parçasıdır. Eserin Millet Yazma Eserler Kütüphanesi, Ali Emiri Şeriye Bölümü, 40 numara ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 5306 numara olmak üzere tespit edilebilmiş olan iki nüshası mevcuttur. Ali Emiri kitaplığında bulunan eser gerek içerdiği detaylı bilgiler gerekse imla ve dil uyumluluğu açısından müellif nüshası addedilebilirken, Konya nüshasının 1206 Hicrî (1792/93 Miladi) yılında Molla Ali isimli zat tarafından istinsah edildiği kayıtlıdır. Bu çalışmada müfessirin hayatı, eserleri, bu çalışmanın konusu olan eserinin bilinen nüshalarının şekli unsurları ve dil özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Şeyh Mustafa bin Şeyh Yusuf, Fetih Suresi, Osmanlı’da Kur’an Tefsirleri.

Read:539

Download: 173