ULUSLARARASI İŞGÜCÜ PAZARININ YENİ ROLÜ: KÜLTÜREL ZEKA
NEW ROLE OF INTERNATIONAL WORKFORCE MARKET: CULTURAL INTELLIGENCE

Author : Bünyamin AKDEMİR - - Meral ÇALIŞ - Tuğrul Tekin TUNALILAR
Number of pages : 29-47

Abstract

Küreselleşmenin getirilerinden birisi olan kültürel zeka, farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği günümüz işletmelerinde oldukça önemli bir hale gelmiştir. 21. yüzyıl çalışanı olabilmenin önemli koşullarından birisi de kültürler arası iletişimde bulunma, kültürel farklılıkları anlama ve yönetmeye bağlıdır. Üst bilişsel, bilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zeka olmak üzere dört boyuttan oluşan bu zekaya sahip çalışanlar, özellikle çok uluslu işletmelerde ve yabancı ülkelerde tercih edilmeye başlanmıştır. Farklı kültürel ortamlarda etkili bir şekilde iletişimde bulunma, kültürel bilgi, pratik bir dikkat ve davranışsal becerileri kapsayan kültürel zeka, hem işletmelerin başarısında, hem de yöneticiler, liderler ve çalışanların başarısında ve performansında kritik bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın konusu, yukarıda belirtilen kültürel zeka ile ilgili temel kavramların teorik yapısını sunmak ve ilişkili faktörleri incelemektir. Bu bağlamda, yapılan çalışmanın amacı,

Keywords

Kültürel zeka, İş gücü, Pazar

Read:509

Download: 170