POSTMODERN PARADIGMA VE DÜNYADA EDEBIYAT ÇALIŞMALARININ BUGÜNKÜ GÖRÜNÜMÜ
POSTMODERN PARADIGM AND CURRENT STATUS OF LITERARY STUDIES IN THE WORLD

Author : Ömer SOLAK
Number of pages : 95-100

Abstract

Bu çalışmada 20. yüzyılda önemli bir paradigma değişikliği yaşayan bilimsel metodolojiler tarihi içinde edebiyat biliminin yaşadığı metodolojik dönüşüm ele alınmıştır. Pozitivist bilim metodolojilerinin yeterli sonuç üretmekteki yetersizliği ortaya çıkmaya başlayınca özellikle edebiyat bilimi gibi kendisine bir sanatı araştırma nesnesi olarak seçmiş bilimsel alanlarda meselenin önemi iyice belirginleşmiştir. Zira Postmodern bilim paradigmasının metoda dair yaklaşımlarının sanatı ve sanat eserlerini inceleme noktasında çok daha elverişli olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Esasında her ne kadar 1980’lerden itibaren edebiyat çalışmalarında etkin olmaya başlasa da postmodern metodolojilerin kökleri 60’lara dek götürülebilir. Ancak 80’lerden itibaren Postyapısalcılık, Metinlerarasılık, Okur Tepkisi gibi Avrupa kökenli teoriler ve Eleştirel Teori ve Feminist Teori gibi sosyal eleştiri odaklı yaklaşımlar da Postmodernizmin Modernist bilime getirdiği itirazlara hak vermeye başlamışlardır. Tüm bu

Keywords

edebiyat çalışmaları, edebiyat bilimi, Postmodernizm

Read:498

Download: 176