TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİNİN GÜNCEL DURUMU VE STANDARTLAŞTIRILMASI ÜZERİNE
ON THE CURRENT SITUATION OF TURKISH TEACHING CENTERS AND THEIR STANDARDIZATION

Author : Emrah BOYLU - - Umut BAŞAR
Number of pages : 309-324

Abstract

Milattan önce dört bin yıla kadar tarihi bir geçmişe sahip olan Türk dili, günümüzde iki yüz milyondan fazla kişinin konuştuğu önemli bir dildir. Uzun yıllardan beri ana dili olarak öğretile gelen Türkçe hâlihazırda yabancı dil olarak da öğretilmekte olup gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde pek çok kurum ve kuruluş ile özel dil merkezleri yabancı dil olarak Türkçe öğretmektedir. Yurt içinde yabancı dil olarak Türkçe öğreten merkezlerin başında üniversiteler bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezleri gelmektedir. İlk olarak 1984 yılında Ankara Üniversitesi tarafından kurulan ilk Türkçe öğretim merkezinden günümüze kadar geçen 32 yıllık süre zarfında hemen hemen her üniversite bünyesinde Türkçe öğretim merkezinin tesis edildiği göze çarpmaktadır. Bu durum her ne kadar yabancılara Türkçe öğretiminin kat etmiş olduğu mesafeyi göstermesi bakımından dikkate değer bir gelişme olsa da günümüzde 84 üniversitede faaliyet gösteren 84 Türkçe öğretim merkezinin öğretim süreçleri dikkate alı

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçe öğretim merkezleri, problemler

Read:518

Download: 186