TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE KIBRIS TÜRK AĞIZLARINDA ORTAK KULLANILAN KALIP SÖZLERDEN HAYIR-DUALAR VE BEDDUALAR
TURKEY TURKISH DIALECTS AND CYPRUS TURK DIALECTS INVOCATIONS AND CURSES FROM MOLD COOMONLY USED WORDS

Author : Serdar BULUT
Number of pages : 298-308

Abstract

Kalıp sözler Türkiye Türkçesi ağızlarında ve Kıbrıs Türk ağızlarında çok farklı şekilleriyle kullanılmaktadırlar. Toplumumuz bu sözleri kültürlerinin gerektirdiği şekilde atalarından miras olarak almış ve ağız yapılarına uygun şekilde kullanmaya devam etmektedirler. Bazı sözler vardır ki o sözleri diğer hiçbir yöre ağzında görmek mümkün değildir. Türkiye Türkçesi sınırları içinde yer alan ağızlarımızda bile bazı sözlerin o yöre dışında başka yörede kullanılmadığı görülürken bazı sözlerin tüm ağızlarımızda aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu durum Kıbrıs Türk ağızlarında da aynı şekilde geçerlidir. Türkiye Türkçesi Türk ağızlarında ve Kıbrıs Türk ağızlarında ortak kullanılan ve aynı anlamlara gelen birçok kalıp sözün olduğu görülmüştür. Fakat bazı kalıp sözler Kıbrıs Türk ağızlarında kullanılırken Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılmamaktadır. Aynı şekilde Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan bazı kalıp sözlerin Kıbrıs Türk ağızlarında olmadığı görülmüştür. Bu çalışmamızd

Keywords

Türkiye Türkçesi, Ağızlar, Kıbrıs Türk Ağızları, Kalıp Sözler, Dualar, Beddualar.

Read:510

Download: 170