TEŞBİHE FELSEFÎ BİR BAKIŞ
PHILOSOPHICAL OVERWIEV TO SIMILE

Author : Günay ÇELİKELDEN
Number of pages : 277-297

Abstract

“Bilgelik sevdası” anlamına gelen felsefe, ikinci düzey etkinlik olarak bir düşünme ve sorgulama yoludur. Aristotales bir şeyi anlayabilmek için “o şey nereden geliyor, o şey nedir, o şey neye yarar?” sorularına cevap verilmesi gerektiğini söylemiştir. Doğrudan anlatımın yanında alternatif bir ifade aracı sayılan teşbihe teorik olarak nasıl bakıldığı merak edilmiş ve bu amaçla “teşbihe neden ihtiyaç duyulmuştur, teşbih nedir ve teşbih neye yarar?” sorularına “güzellik kavramı ve düşündürdükleri, sanat ontolojisi, Grek felsefesi ve sanat, mecaz, teşbih ve istiare” başlıklarından oluşan bir izlekte cevap aranmıştır.

Keywords

felsefe, edebiyat, mecaz, teşbih

Read:500

Download: 171