YAZAR ESER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CENAP ŞAHABETTİN VE TİRYAKİ SÖZLERİ
YAZAR ESER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CENAP ŞAHABETTİN VE TİRYAKİ SÖZLERİ

Author : Mehmet TÖRENEK
Number of pages : 1-13

Abstract

Edebiyatımızda vecize denince akla gelen ilk isimlerden biri Cenap’tır. Düşünceye dayalı, hikmetli söz olarak vecize her zaman ilgi görmüş, her ortamda dile getirilmiştir. Cenab’ı böyle bir söz alanına yönelten etkenler nelerdir acaba? Böyle bir düşünceyle vecizelerine yöneldiğimizde batılı örnekler yanında, sanatkârın mizacı ve birikiminin bunda belirleyici bir faktör olduğunu gördük. Vecizelerini topladığı Tiryaki Sözleri, onun bilgisinin, keskin zekâsının, güç beğenen kişiliğinin, alaycı tarafının yansıması cümlelerden oluşmaktadır. Vecizelerinin ifade ettikleri konular ise, hayatı okuma, hayatın yanlışlıklarına dikkat çekme, kadını anlama yanında, zarafet, tevazu, doğruluk gibi övücü hasletleri vurgulamakta, insanların olumsuz nitelikleri olarak görülen ahmaklık, tembellik, açgözlülük, yalan, hased vb.. ise eleştirilmekte, iğnelenmektedir.

Keywords

vecize, Cenap Şahabettin, Tiryaki Sözleri, mizaç, ironi

Read:502

Download: 175