CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TÜRK DÜŞÜNCESİ ve 2009 PROGRAMINA YENİ BİR ÜNİTE ÖNERİSİ OLARAK "TÜRK DÜŞÜNCESİ"
TURKISH THOUGHT IN PHILOSOPHY COURSE CURRICULUMS FROM REPUBLIC TO PRESENT DAY and “TURKISH THOUGHT” AS A UNIT SUGGESTION TO 2009 CURRICULUM

Author : Faruk MANAV
Number of pages : 173-180

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanmış olan 1924, 1935, 1957, 1976, 1985, 1993 ve 2009 ortaöğretim felsefe dersi öğretim programlarının kazanım/hedef ve içeriklerinde Türk düşüncesine yer verilip verilmediğini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle ‘Türk düşüncesi’ ifadesinin kavramsal bir analizi yapılmış ve bu ifade netleştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ülkemizde ortaöğretim düzeyinde uygulanmış ve uygulanmakta olan öğretim programları incelenmiştir. İnceleme sonucunda felsefe dersi öğretim programlarının genelinde Türk düşüncesinin ihmal edildiği ya da olması gerektiği şekilde yer verilmediği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular sonucunda mevcut 2009 programında Türk düşüncesinin nasıl yer alabileceğine ilişkin bir öneri olarak ‘Türk Düşüncesi’ ünitesi; kazanımları ve kapsamıyla birlikte önerilmiştir.

Keywords

2009 felsefe dersi öğretim programı, felsefe öğretimi, Türk düşüncesi.

Read:469

Download: 144