NAMIK KEMAL’İN TİYATRO ve ROMANLARINA GENEL BİR BAKIŞLA, BU ESERLERİNDE SEVGİLİYE ve VATANA DUYULAN AŞK
A GENERAL VIEW of NAMIK KEMAL’S THEATRES and NOVELS, LOVE and PATRIOTISM IN HIS WORKS

Author : Yıldıray BULUT
Number of pages : 195-213

Abstract

Yazdığı pek çok eserle, Türk edebiyatında ilk örnekler sunmuş olan Namık Kemal, hem tiyatroyu hem de romanı “eğlencelerin en faydalısı” olarak tanımlar. O, eserleri vesilesiyle toplumu eğitme amacı güder. Yurt dışına gittiği dönemlerde, orada yaşayıp edindiği tecrübeler vasıtasıyla kültürel yapısını temellendiren Kemal, eserlerini bu tecrübelere dayanarak ortaya çıkarmıştır. Toplamda altı tiyatro eseri ve iki roman yazmış olan yazar, aşk olgusunu, bu eserlerinin tamamına, millî romantik bir bakış açısıyla sindirmiştir. Onun eserlerinde aşk olgusunu içermeyen yoktur. Bu olgu, her yönüyle eserlerin konusunda kendine yer bulur. Ölüm, intihar, aldatma, kavuşamamazlık, vuslat, birbirine denk olmayış gibi aşkın birçok haline, Namık Kemal’in eserlerinde rastlamak mümkündür. Bununla birlikte, vatana duyulan aşk, pek çok eserde sevgiliye duyulan aşkı geride bırakır ve kendine oranla önemsiz kılar. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının öncü isimlerinden “vatan şairi” Namık Kemal’in, tiyatro

Keywords

Namık Kemal, Vatan Aşkı, Sevgiliye Duyulan Aşk

Read:534

Download: 192