TÜRK TÜKETİCİSİNİN QR KOD KULLANIMI ÜZERİNE KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA
AN EXPLORATORY STUDY of QR CODE USAGE of TURKISH CONSUMERS

Author : Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU - - Müge KLEIN
Number of pages : 40-55

Abstract

Mobil teknolojinin ve mobil cihazların son yıllardaki hızlı gelişimi ve yaygınlaşması işletmelerin özellikle pazarlama faaliyetlerinde mobil teknolojilere önem vermelerine ve mobil pazarlama kavramının doğmasına sebep olmuştur. Mobil pazarlama çerçevesinde kullanılan yeni bir teknoloji de QR kod teknolojisidir. Bu çalışma, bir anket çalışması sonuçları temelinde söz konusu teknolojinin Türk tüketiciler tarafından ne kadar bilindiği, hangi tip tüketicinin bu teknolojiyi kullandığını ve bu teknolojinin kullanılma nedenlerini ortaya koymayı amaçlar. Bu bağlamda bir anket çalışması ile QR kod kullanan Türk tüketicileri cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve kod kullanma nedenleri açısından analiz edilmiştir. Anket sonuçları QR kod gören ve tarayan tüketicilerin oranının %50’nin üzerinde olduğunu göstermiştir. Kodları tarayanlar genelde eğitimli, genç nüfustur. Aradaki fark büyük olmasa da bayanlara kıyasla erkeklerin kodları tarama olasılığı daha fazladır. Gelirin ise kod kullanımında önemli bir

Keywords

QR kod, QR kod kullanımı, Türk tüketicisi

Read:608

Download: 193