PANORAMA ROMANINDA YAKUP KADRİ’NİN SÖZCÜSÜ-İDEAL KAHRAMANI HALİL RAMİZ ve ZİHNİYET DÜNYASI
IN the NOVEL PANORAMA YAKUP KADRİ’S SPOKESMAN-IDEAL HERO HALİL RAMİZ and HIS MENTAL WORLD

Author : Rıza BAĞCI
Number of pages : 28-39

Abstract

Cumhuriyet döneminin en tanınmış romancılarından biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, birinci cildini 1949, ikinci cildini 1952 yılında yayımladığı Panorama romanında, bizzat tanık olduğu çok geniş bir zaman dilimini (1923-1952) kendi perspektifinden tasvir etmiştir. Panorama romanındaki kişileri, Yakup Kadri’yi temsil eden, onun sözcüsü olan kişiler ve diğerleri (ötekiler) olmak üzere iki guruba ayırmak mümkündür. Bu makalede, Panorama romanında Yakup Kadri’yi temsil eden, onun sözcüsü ve ideal kahramanı olan Halil Ramiz’in zihniyet dünyası incelenecektir. Bu incelemede, Halil Ramiz’in ne ölçüde gerçek hayattan alınmış canlı bir tip, ne ölçüde yazarın bedbin ve karamsar mizacının, sert sanat ve hayat anlayışının, gelecekle ilgili ideolojik korku ve endişelerinin ürettiği bir tip olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama romanı, zihniyet dünyası.

Read:462

Download: 165