İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYLERİNİN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ ve AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE DEGREE of CHANGE of INTERNET ADDICTION and SOCIAL NETWORK USE ACCORDING TO the DEMOGRAPHIC FEATURES of SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS and ITS EFFECT UPON THEIR ACADEMIC SUCCESS

Author : Vedat AKSOY
Number of pages : 365-383

Abstract

Bilişim çağı olan yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde insanoğlunun sahip olduğu bilgi birikimi bilinen insanlık tarihi boyunca sahip olunan tüm bilgi birikiminden daha fazladır. Bilişim çağından önce bilginin yaygınlaşması daha yavaş ve bilgiye erişmek daha zorken; artık günümüzde bilgiye ulaşmak internet ve bilişim araçları ile hiç olmadığı kadar kolaydır. Yetişkin bireylerin dahi kolaylıkla kaybolabileceği bilgi uzayında, kişilikleri henüz gelişmekte ve şekillenmekte olan lise öğrencileri için risk daha fazladır. Araştırma fen lisesi öğrencilerinin internet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin öğrencilerin demografik özellikleri ile ilişkisini ve akademik başarılarına etkisini incelemeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklem grubu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Aydın Fen Lisesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini belirlemek için Young (1996)’in “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”,

Keywords

Akademik başarı, lise öğrencileri, internet bağımlılığı, sosyal ağ

Read:501

Download: 168