OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM NARMANLI CAMİİ
NARMANLI MOSQUE OF ERZURUM MOSQUES DURING THE OTTOMAN PERIOD

Author : Barış AYDIN
Number of pages : 500-506

Summary

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu kesiminde, Erzurum-Kars bölümünün batı yarısında yer alır. Burası Asya’dan Avrupa’ya, kuzeyden güneye geçişin en önemli kapılarından biri olmuş, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1540’da Erzurum beylerbeylik olmakla, doğudaki ve batıdaki genişleme hareketlerine istinat noktasına çevrilmiştir. Erzurum şehrinde Osmanlı dönemine ait çok sayıda cami mimarisi gelişmiş ve buna bağlı olarak değişik formalar ortaya çıkmıştır. Narmanlı Caminin ana unsurları mihrap, minber, vaiz kürsüsü ve kubbedir. Çeşitli bezemelerle caminin en göze çarpan unsuru olmakla, kapı, gövde ve şerefe bölümlerinden oluşmaktadır. Erzurum’un Osmanlı dönemi Narmanlı camisinin mimarlık özelliklerinden, (mihrab ve minber süslemelerinden) bahsedilerek, çizim ve görsellerle sunulmuştur.

Keywords

Cami, Mihrap, Minber, Süsleme, Şerefe.

Read:309

Download: 107