FORM VE KOMPOZİSYON
FORM AND COMPOZİTİON

Author : Mustafa BULAT - - Serap BULAT - Barış AYDIN
Number of pages : 478-488

Summary

Bir hacim sanatı olan heykel çevresinde gördüğü dünyayı, dünyadaki nesnellik ile anlatmaya çalışır. Mekân içinde üç boyutlu estetik biçimler yaratmayı amaçlar. Değişik açılardan bakıldığında farklı görünümler verir. Mekân-biçim ve form sanatsal kaygılar ile bir araya getirilir. Heykel sanatçısı, duygu ve düşüncelerini formlarla hissettirir. Form kelimesi, hacimli olan bütün biçimleri kapsar. Formun algılanmasında ışık-gölge ana esaslardan biridir. Biçimlerde ışık gölgenin dengeli dağılımı, yapılan çalışmanın bulunduğu mekânla kaynaşmasını kolaylaştırır. Formlar arasında bütünlüğün sağlanması, kompozisyonda büyük önem taşır. Kompozisyon, yüzey dokularının, şekil ve boyutların uyumlu olmasıdır. Kompozisyon oluşumunda pek çok etken yer almaktadır. Kompozisyonda dengeyi sağlayan unsurlar olan bu etkenler doğru kullanıldığı takdirde gerçek sanat eserleri oluşmaktadır. Yüzey, ritim, denge, oran -orantı, biçim, şekil gibi kavramlar formu ve kompozisyonu destekleyen diğer unsurlardır.

Keywords

Heykel, Biçim, Form, Kompozisyon, Işık-Gölge

Read:413

Download: 200