EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE, KAPALI ALAN AKTİVİTELERİNİN ETKİSİ
CLOSED AREA ACTIVITIES EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF HAND SKILLS IN EDUCABLE MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN

Author : Betül BAYAZIT - Evin AKTEKIN - Serap ÇOLAK - Tuncay ÇOLAK
Number of pages : 469-477

Summary

El becerileri, çocukluk döneminden itibaren zamanla gelişen ve insanoğlunun hayatında çok önemli yer tutan fonksiyonlardır. Zihinsel engellilerde normal bir insandan çok daha fazla önemlilik arz eder. Günlük yaşam aktivitelerinde zihinsel engellilerin el beceri aktivitelerini standart hareket paterni olarak öğrenmeleri, yaşamları sırasındaki bazı eksikliklerini gidermelerine yardımcı olacaktır. Çalışmada eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin bu el becerilerini geliştirebilmeleri için kapalı alan aktivitelerinin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 7 erkek, 3 kız öğrenci dahil edilmiştir. Bu öğrencilerin öntest olarak başarabildikleri el beceri düzeyleri tespit edildi. Sonra bu öğrencilere 16 hafta, haftada 3 gün, günde 2 saat olmak üzere kapalı alan aktiviteleri (boyama, parmak oyunları, vida açma, kağıt yırtma) uygulanmıştır. Bu aktiviteler seçilirken çocukların günlük yaşamlarında gereksinim duydukları el hareket paternlerini içermelerine dikkat edildi. Özellikle k

Keywords

El becerileri, zihinsel engelli, rekreasyon

Read:312

Download: 100