KABAHATLER KANUNU VE KABAHATLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI KONUSUNDA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ
BLAME LAW AND DUTIES OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTARTIVE SANCTIONS FOR WRONGDOINGS

Author : Ali İhsan ÖZEROGLU - - Selçuk ALTUN
Number of pages : 437-449

Summary

Yerel Yönetimlerin toplumsal düzene katkısı “idari yaptırım uygulamalarını” kapsayan “Kabahatlar Kanunu” ile etkili olmakta ve kendini göstermektedir. Kabahatlar kanunu, bir takım kusurları suç kapsamından dışarı çıkaran ve dolayısıyla adli yargı yerine idari yargıyı düzenlemelerin merkezine koyan kanundur. Kanun, uygulayıcı olarak belediyeleri ve belediyelerde “düzen sağlayıcı” Zabıta Müdürlüğünü sorumlu tutmaktadır. Bu kapsamda belediye başkanları, belediye encümeni ve belediye meclisi Kabahatlar Kanununun işlevselliğinden de sorumlu bulunmaktadırlar. Bu çalışma, güncellenen idari para cezalarıyla beraber Kabahatler Kanunu hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi ve toplum düzeninin sağlanmasını hızlandırmaya bir katkı olarak ele alınmıştır.

Keywords

Kabahatlar Kanunu, idari Yaptırım, suç ve kabahat

Read:286

Download: 95