JAPONYA’NIN AZERBAYCAN’A YATIRIM POLİTİKASI
JAPANESE INVESTIMENT POLICY TO AZERBAIJAN

Author : İsrail EMİROV
Number of pages : 428-436

Summary

Makalenin konusu Japonya`nın Azerbaycana yatırım politikasını içermektedir. Belirtelim ki, Sovetlerin Birliğinin çöküşü sonrası bazı politikalar da çöktü veJaponyanın ile Azerbaycan arasında ekonomik alanda ilişkiler üst düzeyde gelişmeğe naşladı. Azerbaycan`ın kendi özügürlüğünü kazanmasının ardından her iki tarafın çabaları sonucu Azerbaycan Japon şirketleri yatırımların daha da artmasına yönelik ortak faaliyetlerde bulundular. Doğunun eski devletleri olan Azerbaycan ve Japonya arasındaki ilişkiler geç bir dönemde, yani XX. yüzyılın sonlarında başlamıştır, fakat bu ilişkiler çağdaş dönemde özellikle siyasi ve ekonomik alanda daha gelişmiş durumdadır. Azerbaycan ve Japonya arasında siyasal ve ekonomik düzeylerde ilişklerinin sağlam temellerinin atılması merhum Cümhurbaşkanı Sy.Haydar Aliyevin cümhurbaşkanlığı dönemine denk gelmektedir. Zira her iki devlet arasında görüşmeler sonucu Japonya`nın Azerbaycana yatırım merakları arttı ve burada şirketler oluşmaya başladı. Siyasal ve ek

Keywords

Japonya, Azerbaycan'a yatırım, Sovyetler birliği, yatırım politikası

Read:413

Download: 200