GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
HABITS OF YOUNG PEOPLE AS CONSUMERS OF FAST FOOD

Author : Menekşe CÖMERT
Number of pages : 423-427

Summary

Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Yaşları 17-29 arası değişen 400 üniversite öğrencisi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Anket formu; demografik bilgileri ve gençlerin fast food yiyeceklerin tüketimi ile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 İstatistik paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda gençlerin %63.5’i fast food yiyecekleri tükettiklerini ve %59.5’inin hızlı olması sebebiyle bu yiyecekleri tükettiklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle, sağlıklı ve bilinçli genç nesiller için ilköğretim çağından başlayarak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Keywords

Gençler, fast-food, beslenme alışkanlıkları

Read:343

Download: 118