SES SENTEZLEME TEKNİKLERİ ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM MATERYALİ OLARAK “PURE DATA”
“PURE DATA” AS A TEACHING MATERIAL IN SOUND SYNTHESIS TECHNIQUES EDUCATION

Author : Arda Eden
Number of pages : 123-132

Summary

Ses sentezleme, çeşitli tekniklerden faydalanılarak yeni tınılar üretme süreci olarak tanımlanabilir. Ürünü ses olan bu sürece yönelik tekniklerin öğretilmesinde uygulama, tınısal sonuçların gözlemlenmesi ve nispeten soyut sayılabilecek teorik bilginin somutlaştırılması açısından önemlidir. Bu uygulamalar donanım veya yazılım tabanlı ses sentezleyiciler üzerinde gerçekleştirilebilir. Çalışmada, açık kaynaklı bir ses sentezleme ortamı olan Pure Data’nın ses sentezleme teknikleri öğretimi sürecinde eğitim materyali olarak kullanılabilirliği; yazılımın sunduğu görsellik ve gerçek zamanlılık özellikleri çerçevesinde, örnek uygulamalar ile desteklenerek tartışılmıştır.

Keywords

Müzik teknolojisi eğitimi, Ses sentezleme, Pure Data

Read:340

Download: 113