BİR ÖĞRETME-ÖĞRENME ARACI OLARAK AKILLI TAHTA
THE INTERACTIVE WHITEBOARD AS A TEACHING-LEARNING TOOL

Author : Tolga GÜNDOĞDU
Number of pages : 392-401

Summary

FATİH projesi kapsamında yurdun tüm sınıflarına kurulan akıllı tahtalar eğitim öğretim dünyasına pek çok fayda getirmekle beraber öğrencileri de öğrenme etkinliklerinde desteklemektedir. Kara tahta veya beyaz tahta gibi klasik tahtalarla karşılaştırıldığında akıllı tahtanın birçok olumlu özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bu yeni özelliklerin, öğretmenleri, daha çok da öğrencileri etkilediği görülmektedir. Öğrencilerin bu yeni akıllı tahtalarla derse daha iyi yoğunlaşabildikleri ve derste işlenen konuları daha kısa sürede anlayabildikleri yapılan çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Öğretmenlerin ise bu yeni öğretme ve öğrenme aracını derslerinde etkili bir şekilde kullanmaları, ciddi bir hazırlık ve ön çalışma gerektirmektedir. Bu makalede akıllı tahtanın nasıl bir öğretme ve öğrenme aracı olduğu, öğretmenlere ve öğrencilere ne gibi artı değerler sağladığı anlatılıp, buradan çıkan öneriler ortaya konmaktadır.

Keywords

etkileşimli tahta, öğretim teknolojileri, FATİH projesi

Read:317

Download: 107