EKONOMİK BÜYÜME SÜREÇLERİNİN ANALİZİNDE YENİ AÇILIMLAR VE BÜYÜMENİN YERSEL DİNAMİKLERİ
NEW INITIATIVES AT THE ANALYSIS OF ECONOMICAL GROWTH PROCESSES AND TOPOGRAPHIC DYNAMICS OF GROWTH

Author : Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN
Number of pages : 365-380

Summary

Ülkelerin temel hedefi gelecek nesilleri en az bugünkü nesillerin refah düzeyinde ve hatta daha yüksek refah düzeyinde yaşatacak büyüme oranlarını yakalamak ve sürdürmektir. Büyümenin altın kuralı olarak ifade ettiğimiz bu cümle birçok politika uygulamasını ve reformu gerektiren bölümlere ayrılır. Bu anlamda büyüme kendiliğinden gerçekleşmeyen, bir proje ve tasarım sonucu ortaya çıkan süreçtir. Bu çalışmada büyümenin tarihsel kökenleri incelendikten sonra, büyüme teorilerine bakılacaktır. Ardından ekonomik büyüme süreçlerinin analizinde yeni açılımlar ile evrimci büyüme kuramlarının temel argümanları açıklanacaktır. Bu çalışmanın amacı, büyüme kuramları ile ilgili olarak tarihsel süreçte nasıl bir yol izlendiği, yeni anlayışta ise algılayış biçimi olarak nelerin değiştiğini ve bu değişimin temel ilkelerini açıklamaktır. Çalışma yol gösterici olmak ve büyüme gibi önemli bir konuda neler yapılabileceğini, değişen dünya ve koşullara göre büyüme modellerinde nelerin dahil edilebileceğini

Keywords

Büyüme, Büyüme modelleri, Rekabet, Evrimci Ekonomik Büyüme, Mekân

Read:368

Download: 129