TÜRK KÜLTÜRÜNDE ANNE VE ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNDE GÖRÜNÜŞÜ
MOTHERHOOD IN TURKISH CULTURE AND HOW IT IS VIEWED IN ÂŞIK GARİP STORY

Author : Mehmet Emin BARS
Number of pages : 82-94

Summary

Toplumun bir ferdi olan kadınlar, erkeklerden farklı biçimde, kendilerine has yaratılış özellikleriyle ilgi odağı olmuş; her devir ve toplumda bazen yüceltilmiş bazen de ezilen kesim olarak ön plânda yerlerini almışlardır. Toplumun bu önemli ve vazgeçilmez varlığı, edebiyatın da temel konularından birini teşkil etmiştir. Şiir, roman, hikâye, tiyatro, destan ve diğer folklorik ürünlerde kadın, çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bununla birlikte insanlığın varoluşundan günümüze kadar önemli bir konu olan anne ve anne sevgisi de Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Türk kültüründe kadının temel nitelikleri annelik ve kahramanlık olarak karşımıza çıkar. Türkler kutsal ve önem verdikleri haklara “ana hakkı” demişler ve ana hakkını da “Tanrı hakkı” ile eşit tutmuşlardır. Toplumsal bir varlık olan birey, anne vasıtasıyla yaşama yönelir. Bu durum bireyin toplumsallaşmasının da ilk sürecini oluşturur. Bu süreçte çocuk, annenin varlığıyla kendini bütünleştirir. Çocuk bu dönemde ruhen oldu

Keywords

Türk kültürü, anne, halk hikâyesi, Âşık Garip.

Read:300

Download: 113