“SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ” VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUTION OF THE SCHOOL OF FINE ARTS IN OTTOMAN AND PARIS SCHOOL OF FINE ARTS “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS”

Author : Derya UZUN AYDIN
Number of pages : 74-81

Summary

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca Fransa ile ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler neticesinde, Osmanlı’da eğitim gören bir çok öğrencinin özellikle Paris’e gönderildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılıklı kurulan elçilikler bu ilişkileri pekiştirmiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi, Osmanlı Devleti’nin ilk güzel sanatlar okuludur. 1883 yılı Mart ayında açılan bu okul, eğitim programından yönetmeliklerine, öğrenci alımlarından ders seçimlerine kadar bir çok unsurda kendisine Paris’teki güzel sanatlar okulunu (L’Ecole Des Beaux-Arts) örnek alır. 19. Yüzyılda tüm Avrupalı öğrencilerin okumak için geldikleri bu okul, dönemin Paris’ini sanat merkezi haline getirmiştir. Yurtdışında eğitim gören Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencilerin çoğu, yurda döndükten sonra mektepte hocalık yapmışlardır. Çoğunluğu gördükleri, etkilendikleri akademik ve klasik anlayışı çalışmalarına yansıtmışlardır.

Keywords

Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris Güzel Sanatlar Okulu, Ecole des Beaux-arts, Eğitim.

Read:323

Download: 115