ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
COMPUTER GAME HABITS AND PREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE

Author : - Zeynep GÖKKAYA-- Levent DENİZ
Number of pages : 58-73

Summary

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Marmara Üniversitesi’ndeki 5 farklı fakülteden 191 öğrenci katılmıştır. Katılımcı grubu belirlenen fakültelerdeki öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçları serüven ve keşif gibi heyecan verici oyunların daha çok tercih edildiğini göstermektedir. Bu durum günümüzde hızla yaygınlaşan çağdaş eğitim yöntemlerinden biri olarak bilinen oyunlaştırma uygulamalarında senaryoların temalarını belirlemede yol gösterici rol oynamaktadır. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında üniversite öğrencilerinin kişisel bilgisayara sahip olma oranlarında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Bununla paralel olarak bilgisayar oyunu oynama oranlarında da artış olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar bilgisayar oyunlarının yarattığı rekabet ortamının motivasyonlarını olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Bilgis

Keywords

Bilgisayar oyunu, üniversite, alışkanlık.

Read:296

Download: 104