TÜRKİYE`NİN AZERBAYCAN HALK CÜMHURİYYETİNE DEVLET KURUCULUĞU ALANINDA YARDIMLARI
ASSISTANCE OF TURKEY IN THE ESTABLISHMENT OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Author : İsa ARSLAN İBRAHİM OĞLU
Number of pages : 316-321

Summary

Makalede sözü geden gerçekler açıkça göstermektedir ki, Osmanlı Devleti ilk günlerden Kafkasya'da yeni oluşmuş cumhuriyetlere, özellikle de Azerbaycan ve Dağlı cumhuriyetlerine karşı savunma kabiliyetini yükseltmek, devlet otoritesinin normal faaliyetini düzenlemek için çeşitli yönlerde yardımlara baş vurdu. Bu yardımlar çok ciddi zorluklarla karşılaşan genç cumhuriyetlerin ayakta kalmasına, devlet yapılarının bu veya diğer derecede normal faaliyetine olanak yaratmıştı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra yeni yönetim yapılarının düzenlenmesi ve normal faaliyet sergilemesi, kamu düzenini koruma, düzen-disiplinin güçlendirilmesi alanında Osmanlı devleti, Azerbaycan'a gönderilen çeşitli alanlarda danışman ve danışmanlar timinin önemli rolu inkar edilmezdir. Bununla ilgili arşiv belgelerinde, o dönemde çıkan gazetelerde, yaşlı insanların hatıralarında oldukça ilginç, bir çok durumlarda ise öğretici olgular kalmıştır.

Keywords

Osmanlı Devleti, Azerbaycan, Dağlı Cumhuriyeti, devlet kuruculuğu, yardım.

Read:306

Download: 91