YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN VE BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİ AÇISINDAN ANALİZİ
ANALYSES OF PHYSICS QUESTIONS IN YGS AND LYS FROM THE POINT OF CURRICULUM AND BLOOM’S TAXONOMY

Author : Rıza SALAR - - İbrahim KARAMAN - Refik DİLBER - Ümit TURGUT
Number of pages : 309-315

Summary

Bu çalışmada, 2011-2013 yılları arasında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarında (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) sorulan fizik sorularının fizik öğretim programı açısından ve Bloom taksonomisine göre sınıflandırılması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam fizik alanında sorulmuş 42 YGS ve 90 LYS sorusu doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. İncelemede Bloom taksonomisine göre sınıflama Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde görev yapan ve fizik eğitimi alanında çalışan dört akademisyen tarafından yapılmıştır. Elde edilen veriler soruların lise müfredatına uygun olduğunu, YGS’de sorulmuş olan fizik sorularının seviyelerin ise yaklaşık %97 oranında Bloom taksonomisinin ilk üç seviyesinde, yaklaşık %3 oranında ise son üç seviyesinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca LYS’de sorulmuş olan fizik sorularının seviyelerin ise yaklaşık %72 oranında Bloom taksonomisinin ilk üç seviyesinde, yaklaşık %28 oranında ise son üç seviyesinde olduğun

Keywords

Fizik Dersi müfredatı, YGS ve LYS Soruları, Bloom Taksonomisi

Read:361

Download: 125