OSMANLI DEVLETİ BÜROKRASİSİNDE DERSİMLİ MEMURLAR (SİCİL-İ AHVAL DEFTERLERİNE GÖRE)
GOVERNMENT OFFICIALS FROM DERSİM IN OTTOMAN BUREAUCRACY (ACCORDING TO THE BOOKS OF REGISTRATIONS OF CONDITIONS)

Author : Abdulkadir GÜL
Number of pages : 286-308

Summary

Osmanlı Devleti’nde, II. Mahmud ve 1839–1876 seneleri arasında devam eden idari, sosyal, kültürel, askeri, siyasi ve iktisadi anlamda bir takım değişmelerin yaşandığı dönemlerdir. Bu dönemlerde idari teşkilatın genel yapısı değişmiş ve gelişmiştir. 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin, 1868 senesinde bütün vilayetlerde uygulanmaya başlamasıyla idari taksimat ve yönetim anlayışında önemli değişiklikler yapılmıştır. Akabinde II. Abdulhamid ile bu idari mekanizma daha da gelişme göstermiştir. Bu döneme kadar Osmanlı Devleti’ndeki memurlar ile ilgili düzenli bir bilgi tutulmamıştır. Ancak 5 Şubat 1879 tarihinden itibaren Sicil-i Ahval Komisyonu kurulmasıyla bu durum giderilmeye çalışılmıştır. Devlet kademelerinde görev yapan çeşitli memurların durumlarını belirten sicil defterleri oluşturulmuştur. Bu defterler, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin son yıllarına görev yapan memurlar hakkında önemli biyografik bilgiler veren kaynaklar arasındadır. Bu kayıtlardan Dersimli

Keywords

Osmanlı, Dersim, Tunceli, Sicil-i Ahval, Memur.

Read:301

Download: 105