ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS' OPINIONS ABOUT GAINING CREATIVE THINKING SKILLS IN TURKISH COURSES IN SECONDARY SCHOOLS

Author : Ahmet Zeki GÜVEN
Number of pages : 1-22

Summary

Bu çalışmada ortaokul çağındaki öğrencilerde yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesinde Türkçe öğretmenlerinin rolleri incelenmiştir. Araştırma; İzmir ilinde iki ortaokulda okulunda görev yapan 12 Türkçe öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri nitel yönteme dayalı yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, görüşmeye katılan Türkçe öğretmenleri, yaratıcı düşünme becerilerinin sonradan kazanıldığını ve bu becerilerde çevrenin ve kalıtımın da etkili olduğunu, bu becerilerin geliştirilmesinde de en büyük sorumluluğun aileye düştüğünü belirtirler. Öğretmenler, öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde onlara model olma, özgür bir sınıf ortamı oluşturabilme ve derslerde farklı etkinliklere yer verme gibi durumlarda sorumlulukları olduğunu düşünürler. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerinin sıra dışı düşünce ve bakış aç

Keywords

Türkçe eğitimi, yaratıcı düşünme, öğretmen, öğrenci.

Read:341

Download: 121