MARKA, MARKA TESCİLİ ve MARKALARDA KARŞILAŞILAN BENZERLİKLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORLARI
TRADEMARK, TRADEMARK REGISTRATION and BRAND SIMILARITIES ENCOUNTERED IN RELATION TO THE EXPERT REPORTS

Author : Aydın ZOR
Number of pages : 272-285

Summary

Yapılan bu çalışmanın ilk bölümünde marka kavramından ve marka tescilinin ne anlama geldiğinden bahsedilmiştir. Bir markanın niçin tescil edilmesi gerektiği ve marka tescil işlemlerinin nasıl yapıldığı konularına değindikten sonra markalarda yenilik ve ayırt edicilik hususu çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise; benzerliklerinden ötürü mahkemeye intikal etmiş bazı markalara ait bilirkişi raporlarına yer verilmiştir. Bu markalarda rastlanan görsel benzerlik, işitsel benzerlik, anlamsal benzerlik ve çağrıştırma yönleri ele alınarak marka tescilinin yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş belirtilmiştir.

Keywords

Marka, Marka Tescili, Görsel Benzerlik, İşitsel Benzerlik, Ayır edicilik.

Read:337

Download: 117