DEDE KORKUT’TAKİ ALP TİPİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESARCH ON THE CHARACTER OF ALP İN THE BOOK OF DEDE KORKUT

Author : Mehmet KAYGANA - - Tuğrul BALABAN - Jale Gülgen BÖRKLÜ
Number of pages : 264-271

Summary

Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültürünün şaheserlerinden biridir. Bu nedenle Dede Korkut ve içerisindeki her biri ayrı bir destan hüviyeti sergileyen metinler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle hikâyelerdeki tipler ve bunların Türk kültür tarihindeki yeri üzerine Kaplan’ın çalışmaları ve sonrasında yazılanlar oldukça dikkat çekicidir. Dede Korkut’ta alp tipinin dejenere oluşunu kanıtlayan olaylar ve kişiler var mıdır; yoksa bunlar yaşanılan hayatın gereği olarak ideal insan tipindeki rötuşlar mıdır? Çalışmamızda Uşun Koca-Oğlu Egrek hikâyesini yapısal açıdan inceledik. Hikâyedeki tüm olay birimlerinin bir düşünce etrafında örgülendiğini, bu çatışma ve karşılaşmaların da ortak bir düşünceyi tasvir ettiğini gördük. Ele aldığımız metinde Oğuz’un ideal kahraman tipi olarak ‘alp-eren’in temel özellikleri ile takdim edilişini göstermeye çalıştık.

Keywords

Türk kültürü, Dede Korkut, İdeal kahraman, Alp-eren, Egrek ile Segrek.

Read:371

Download: 131