HANIF KUREISHI’NİN VAROŞLARIN BUDA’SI, KARA PLAK VE KULAĞIM ONUN KALBİNDE ADLI BAŞLICA ESERLERİNDEKİ IRKSAL GERİLİMLER VE KİMLİK ÇATIŞMALARI
RACIAL TENSIONS AND IDENTITY CONFLICTS IN HANIF KUREISHI’S MAJOR WORKS THE BUDDHA OF SUBURBIA, THE BLACK ALBUM AND MY EAR AT HIS HEART

Author : Neslihan GÜNAYDIN
Number of pages : 254-263

Summary

Yirminci yüzyıl İngiliz toplumunda, diasporal toplulukları sosyal hayattan soyutlayan tek taraflı ırkçı sosyal politika değişmeye başladı ve İngiliz toplumu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen göçmenlerle ilgilenerek, ırksal olarak daha çeşitli bir topluma dönüştü. Hanif Kureishi’nin 1990’da yayınlanan ilk romanı, 1970’lerin İngilteresi’nde başkarakter Karim’in sosyal ve cinsel kimlik arayışına odaklı yarı otobiyografik bir kitaptır. Varoşların Buda’sından beş yıl sonra yayınlanan, Kara Plak (1995), 80’lerin Londra’sındaki İslamik radikalizm, ekstazi, sansür, Prince, İngiltere ve göçmenleri arasındaki kültürel çatışmalar gibi bazı önemli konuları ele alan ikinci romanıdır. Diğer yandan, 2004’te yayınlanan Kulağım Onun Kalbinde kitabı, bize, Kureishi’nin vefat eden babasının yayınlanmamış el yazması kitabını tanıştıran bir yaşam öyküsüdür. Bu yazının amacı, Hanif Kureishi’nin Varoşların Buda’sı, Kara Plak ve Kulağım Onun Kalbinde adlı başlıca eserlerindeki ırksal gerilimleri ve kimlik

Keywords

kimlik, ırkçılık, cinsiyet, ekstazi, sansür, çokkültürlü, ayrımcılık, köktendincilik, kültürel çatışmalar

Read:326

Download: 107