TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİTKİ ADLARI VE YETİŞTİĞİ YERLE İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP OF THE PLANT NAMES AND ITS GROWING PLACES IN TURKEY TURKISH

Author : Yakup YILMAZ - - Hamide DAĞTAŞ
Number of pages : 231-239

Summary

Varlıkların adlarıyla ilgilenen ad bilimi, varlıklara ad vermenin sebebini merak edenlerin yöneldiği bir disiplindir. Bitki adları ad biliminin konuları arasındadır. Bu çalışmada Türkçedeki bitki adlarıyla onların yetiştiği yer arasındaki ilişki ele alınmıştır. Türkçede bitki adlarıyla bitkilerin yetiştiği yer arasında dokuz husus dikkat çeker. Bunlar, bitkinin (Çanakka-le kekiği, Antalya çiğdemi gibi) yerleşim yerinden ad alması, bitkinin (ada çayı, dağ kekiği gibi) coğrafi oluşumlardan ad alması, bitkinin (Cezayir menekşesi, Yemen safranı gibi) ülke adlarından ad alması, bitkinin (Trakya lâlesi, Anadolu otu gibi) Türkiye’deki bölge adlarından ad alması, bitkinin (ağaç mantarı, çınar mantarı gibi) üzerinde yaşadığı bitkilerden ad alması, bitkinin (Cennet zambağı, Kâbe kekiği gibi) dinî mekânlardan ad alması, bitkinin (kır lâlesi, orman gülü gibi) bitkili alan adlarından ad alması, bitkinin (yer çileği, su biberi gibi) üzerinde yaşadığı cansız varlıklardan ad alması ve bitkinin (hastan

Keywords

Ad bilimi, bitki ad bilimi, adlandırma, bitki adları.

Read:339

Download: 117