KELOĞLAN MASALLARI VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
FOLK TALES OF KELOĞLAN (THE BALD BOY) AND CULTURAL INTERACTION

Author : Mualla Murat NUHOĞLU
Number of pages : 95-106

Summary

Masallar bir toplumun kültürel hazinesidir. Bu hazine çözümlendikçe (deşifre edildikçe) o topluma ait dil, din, adet, gelenek - görenek, gibi özellikle açığa çıkar. Keloğlan masallarında, Türk toplumun asırlar boyu birikmiş kültürünü analiz ettiğimizde, Şamanizm’in izlerini bulmanın yanı sıra, Hz. İsa’nın havarilerinden St. George ile Hz. Hızır (as) nezdinde inançların etkileşimini, Hz. Süleyman’ın hayvanlarla konuşması ve sihirli yüzük rivayetleri, Halk hikâyelerinde geçen görmeden âşık olmak motifini, Nasreddin Hoca fıkralarına ait bazı anekdotları, Ömer Seyfettin’in Üç Öğüt hikâyesindeki ana temanın aynı olduğunu görüyoruz.

Keywords

Keloğlan Masalı, Kültürel Etkileşim

Read:354

Download: 124