WILLIAM KENTRIDGE'IN YAPITLARINDA ÖZ VE BİÇİM İLİŞKİSİ
CONTENT AND FORM RELATIONSHIP OF WILLIAM KENTRIDGE'S ARTWORK

Author : Dilek TÜRKMENOĞLU
Number of pages : 38-49

Summary

Kentridge'in çalışmalari Güney Afrika'nin sosyo-politik geçmişinde ırkçılık, koloniyalizm ve totalitarizm gibi konuları ele alırken, bireysel bakış açıları ve yaşamlardan toplumsal sorunlara doğru yonelmektedir. Bu çalışma günümüzde baskı ve desenler, kısa animasyon filmler, heykel, video yerleştirme, performans ve sahnelediği operalar ile tanınan Güney Afrikalı sanatçı William Kentridge'in eserlerini ele almaktadır. William Kentridge'in sanatında 'Projeksiyon İçin Desenler' başlığı altında bir araya getirilmiş dokuz kısa animasyon filmi, tüm diğer çalışmalarıyla ortak bir zeminde buluşmaktadır. Bu anlamda desen onun çalışmalarının merkezinde yer almış, bir başlangıç noktası olduğu kadar diğer çalışmaları için birleştirici bir işlev taşımıştır. Çalışmaları desenden kaynaklanan bir tekniği kavramsal boyutta farklı disiplinler ve çok boyutlu projelerin deneyselliği ile birleştirmiştir. Bu anlamda çalışmada bellek, zaman, manzara gibi temel izlekler üzerinden gidilmiş, bu temalar

Keywords

Desen, animasyon, koloniyalizm, kimlik

Read:331

Download: 120