ADA ÜLKELERİNDE TURİZM POLİTİKA VE PLAN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
METHODS OF POLICIES AND PLANS FOR TOURİSM IN ISLAND COUNTRY

Author : Sinem KUNT
Number of pages : 212-222

Summary

Bu araştırmada ada ülkelerinin turizm plan ve politikaları değerlendirilmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ada ülkeleri olan Ma

Keywords

Ada Ülkeleri, Turizm Plan ve Politikalar

Read:330

Download: 109