HAVALİMANI TERMİNAL HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AIRPORT TERMINAL SERVICES

Author : Bekir TUNCER - - Erdoğan GAVCAR
Number of pages : 183-211

Summary

Dünyanın ortak bir pazar alanına dönüşmesi ve de ulaşım ağlarındaki iyileştirmelerin katkısıyla; seyahatlerin sıklaştığı, daha kapsamlı hale geldiği ve milyonlarca insanın sürekli hareket halinde olduğu bir yaşam biçimi tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Havayollarında devlet sahipliğinin yavaş yavaş ortadan kalkması ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemelerin kaldırılması uygulamaları ile ortaya çıkan liberalleşme ve özelleştirmenin etkisiyle hava taşımacılığı altyapısı olan havalimanları ve terminallerinde de özelleştirmeler gündeme gelmiştir. Yapılan araştırmada, yolcular açısından terminal hizmet kalitesini oluşturan faktörlerin belirlenip bu faktörlerin terminal hizmet kalitesine etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek vasıtası ile keşfedici faktör analizi yapılarak terminal hizmet kalitesini oluşturan faktörler ortaya çıkartılmış, sonrasında da ikinci düzey (üst düzey) doğrulayıcı faktör analizi yapılarak model geliştirme stratejisi i

Keywords

Hizmet Kalitesi, Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesi, Terminal Hizmetlerinin Boyutları

Read:318

Download: 110