“HÜKÜMET KADIN” FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK
VISIONARY LEADERSHIP IN ACCOMPANY WITH “HÜKÜMET KADIN” THE MOVIE

Author : Hasan GÜL - - Furkan ÇELEBİ
Number of pages : 147-154

Summary

Clemens ve Wolff 2001 yılında yayınladıkları “Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri” adlı eserlerinde araştırmaları için birçok filmi incelerken, kadın liderlere odaklanmış çok fazla çalışma olmadığını görmekten duydukları hayal kırıklığını belirtmişlerdir. Yabancı literatürde bu anlamda çok fazla çalışma bulunmadığı gibi ülkemizde de bu konuda yapılan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu makale çalışmasında başarılı bir kadın lider örneği ortaya koyan 2013 yılında gösterime giren “Hükümet Kadın” filmi vizyoner liderlik özellikleri ve davranışları doğrultusunda incelenmiştir. “Hükümet Kadın” filmi, kadın lider figürü içerdiğinden dolayı özellikle seçilmiştir. Filmin senaryosu ve replikler incelendiğinde “Hükümet Kadın” karakterinin vizyoner liderlik davranışlarının birçoğu ile örtüşen davranışlar sergilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Liderlik, vizyon, vizyoner liderlik, kadın lider, film incelemesi

Read:327

Download: 105