“MADONNA VE ÇOCUK” TABLOSUNUN RESTORASYONU
RESTORATİON OF PAİNTİNGS “MADONNA AND CHİLD”

Author : Ragsana HASANOVA
Number of pages : 133-146

Summary

Bozulmakta olan değerli müze eserlerinin restore edilip hayata döndürülmesi, sanat eserlerinin korunup gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli bir yer tutmaktadır. 50’li yılların ikinci yarısında Azerbaycan Cumhuriyetinde eserlerin restorasyonuna önem verilmiş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. Ferhat Hacıyev ile Merkez Laboratuvarın “Yağlı Boya Eserlerin Restorasyonu Bölümü”nün restoratörleri pek çok ekip çalışmalarında bulunmuşlardır. Tahribat ve bozulma derecelerine göre farklılaşan birçok yağlı boya tabloların içerisinde en zor olanlardan birinin restorasyonu için 14 Ağustos 1987 yılında karar verildi ve çalışmaya başlandı. Bu eser de “Madonna ve Çocuk” tablosudur. 238/2108 envanter numarada kayıtlı, ressamı ve yapım tarihi belli olmayan bu yağlı boya tablo 75 x 65 cm boyutlarındadır. R. MUSTAFAYEV adına Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Müzesinin “Tasviri Sanat” deposunda kayıtlı olan eserin restorasyonuna 27 Ağustos 1987 yılındaki Restorasyon Komisyonunun № 6 protokolüyle ba

Keywords

Sanat eserleri, Restorasyon, Konservasyon, Envanter, Yağlı boya tablo restorasyonu.

Read:325

Download: 115