FACEBOOK’UN YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİME DESTEK AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM VE PAYLAŞIM TEMELLİ ALTYAPI ÜZERİNE BİR İNCELEME
USAGE OF FACEBOOK AS REINFORCEMENT IN HIGHER EDUCATION: AN INVESTIGATION BASED ON COMMUNICATION AND SHARING INFRASTRUCTURE

Author : Ayhan SERHATERİ - - Emre YILDIRIM
Number of pages : 218-233

Abstract

İnternet ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişiklikler getirmiştir. Bu gelişme öğretmen-öğrenci etkileşimini fiziksel ortamdan alıp sanal ortama taşmıştır. Bu çalışmada bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’un eğitime sağladığı katkı araştırılmıştır. Facebook’un hem paylaşım hem de iletişim temelli altyapısının yükseköğretimde olumlu bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerine hazırlanan bir anket formu sunularak veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler Spss 20 paket programı ile analiz edilerek çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde Facebook’un üniversite öğrencileri arasında daha çok iletişim amaçlı kullanıldığı yorumu yapılabilir. Bulgular, Facebook’tan çeşitli derslerin takibi ve paylaşım açısından incelendiğinde ise öğrencilerin katılım düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Facebook, sosyal medya, eğitim, iletişim, paylaşım

Read:470

Download: 169