NAKİT YÖNETİMİNİN BAŞARISININ SAĞLANMASINDA İÇ KONTROLÜN ROLÜ: ÜRETİM VE HİZMET İŞLETMELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİ
ENSURING THE SUCCESS OF CASH MANAGEMENT ROLE OF INTERNAL CONTROL: IDENTIFY THE DIFFERENCES BETWEEN MANUFACTURING AND SERVICE FIRMS

Author : Erdem KÜRKLÜ
Number of pages : 375-392

Abstract

Bu çalışmada, üretim ve hizmet niteliğindeki işletmelerin nakit yönetimlerinin etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma, Osmaniye ilinde özel sektör alanında çalışma yaşamını faal olarak sürdüren üretim ve hizmet işletmeleri üzerinde yapılmıştır. İşletmede kurulacak olan kontrol sistemlerinin, kontrol mekanizmalarının verilerinden yararlanarak tutarlı kararlar alınabilmesi için nelerin kontrol edileceğinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için soru kağıdı yöntemi kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle, söz konusu işletmeler, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve sektörel olarak aradaki farklılıkların nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, hizmet işletmelerinin üretim işletmelerine kıyasla nakit sağlama ve mevcut nakitlerin yönetimi konularına daha az önem verdikleri saptanmıştır.

Keywords

Nakit yönetimi, iç kontrol, soru kağıdı yöntemi.

Read:493

Download: 163