ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ
(THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT ON THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENT EDUCATION)

Author : Ali Osman KOCALAR
Number of pages : 348-362

Abstract

Çevre ile ilgili yapılan her şey bumerang etkisi ile insanlara mutlaka bir gün geri dönmektedir. Günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır ki çevre, eğitim ile birlikte devamlılığını sürdürebilecek bir olgudur. Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin geliştirilmesi konusunda önemli sorumluluklar üstlenen yerel yönetimler, hizmet verdikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. Bu çalışmada örnek olarak Üsküdar Belediyesi’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışma ve etkinlikler değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin temel varlık nedenleri, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi mümkün değildir. Doğal çevrenin korunması ve insanların yararına değerlendirilmesi yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları arasındadır. Yerel yönetimler sınırlı kaynakları ve doğal varlıkları idareli kullanmakta hassas davranarak,

Keywords

Çevre, çevre eğitimi, yerel yönetim, sürdürülebilirlik ve yerel gündem 21.

Read:466

Download: 167