PLATON VE DEMOKRASİ ALGISI
PLATO AND PERCEPTION OF DEMOCRACY

Author : Mehmet Fatih IŞIK
Number of pages : 329-334

Abstract

Demokrasi kavramı, insanlık tarihi boyunca üzerinde en fazla tartışmaların yaşandığı kavramlardan biridir ve bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Çünkü, toplumlar ve insanlar her zaman daha ideal bir yönetim anlayışına sahip olmanın arayışı içinde olmuşlardır. Bu çalışmada düşünce tarihinde demokrasiyle ilk yönetilen toplum olarak kabul edilen Eski Grekler’den günümüze geline kadar çeşitli evrelerden geçen demokrasi kavramının kısaca tarihsel boyutu ele alındı ve bu kavramın zaman içinde nasıl değişime uğradığı vurgulandı. Bununla ilintili olarak demokrasinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için de, bu kavramın devlet denilen organizasyonun içindeki işleyişe dikkat çekilecek. Daha sonra ise çalışmanın ana temasını oluşturan Platon ve aykırı duruşuyla demokrasi yaklaşımı ele alınarak çalışma sonuçlandırıldı. Çalışmada ayrıca günümüzde en iyi yönetim biçimi olarak kabul edilen demokrasiye Platon’un neden karşı olduğu da irdelenmeye çalışıldı.

Keywords

Platon, demokrasi, devlet, eşitlik, oligarşi, monarşi, toplum, düşünce

Read:611

Download: 285