ÇEVRECİ ELEŞTİRİ KURAMI AÇISINDAN MÜGE İPLİKÇİ’NİN CEMRE ADLI ROMANI
MÜGE İPLİKÇİ'S CEMRE ACCORDING TO ECO-CRITICISM THEORY

Author : Macit BALIK - - Bilgen TEKBEN
Number of pages : 338-351

Summary

Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın tahribine neden olur ve yaşamı tehdit eder. Bunun için çeşitli eylem ve gösterilerle doğal yaşama ve çevreye verilen zarara dikkat çekilmeye çalışılır. Edebiyat da çevreye ilişkin duyarlılığını konuyu ele alışıyla gösterir. Pek çok edebi türde çevre ve çevre sorunları ele alınır. Edebiyatın bu amaçla kullanılmasıyla başlayan yaklaşımlar sonucunda Çevreci Eleştiri (Ecocriticism ) ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada çevre ve edebiyat ilişkisinden yola çıkılarak Müge İplikçi’nin Cemre (2006) adlı romanı incelenecektir.

Keywords

Çevreci Eleştiri, Müge İplikçi, Cemre, Ekofeminizm

Read:344

Download: 131