MATEMATİK ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI İLETİŞİM ÇATIŞMALARI
COMMUNICATION CONFLITS FACEDBY TEACHERS IN MATHEMATICS TEACHING PROCESS

Author : Kamil AKBAYIR - - Cemed KAYA
Number of pages : 285-301

Abstract

Bu araştırma matematik öğretiminde başarıyı olumsuz etkileyecek iletişim çatışmalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada il merkez, ilçe merkez ve köylerdeki matematik öğretmenlerinin düşünceleri alınmıştır. Böylelikle iletişim çatışmaları öğretmen ve yerleşim yerleri boyutlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 60 matematik öğretmeni katılmıştır. Katılımcılara 55 madde ve beşli likert tipi ölçek uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin iletişim becerileri genel olarak etkili bulunmuştur, ancak bu becerilerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Anahtar sözcükler: İletişim, İletişim çatışması, Matematik öğretimi.

Read:468

Download: 146