HZ. NUH VE TUFAN BAĞLAMINDA KADİM MEZOPOTAMYA HAVZASINDA İKİNCİ MEDENİYET İNŞÂSI
CONSTRUCTION OF SECOND CIVILIZATION IN THE ANCIENT MESOPOTAMIA IN THE CONTEXT OF THE PROPHET NOAH AND THE FLOOD

Author : Abdulmuttalip ARPA - - Abdullah DİLEK
Number of pages : 109-117

Abstract

Mezopotamya coğrafyası medeniyetlerin hafızasında derin köklere sahiptir. Bu kökler sadece etnik topluluklarda değil, birçok dini ve mitolojik gelenekte de izlere sahiptir. Mezopotamya havzası, monoteist gelenekler denilen Yahudilik Hıristiyanlık ve İslamiyet açısından ontolojik bir öneme sahiptir. Zira bu üç dini geleneğe göre de insanlığın hayata başlaması Mezopotamya’da gerçekleşmiştir. Bu çalışmamızda Mezopotamya havzasının bu konumu, evrensel bir olgu olarak tüm kültürlerde görülen Hz. Nuh ve tufan olayı ile birlikte ele alınacaktır.

Keywords

Nuh, Tufan, Medeniyet, Mezopotamya

Read:485

Download: 156