EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMINDA MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİNİN EĞİTSEL VE PSİKOLOJİK BOYUTU ( MARDİN İLİ UYGULAMA ÖRNEĞİ )
EDUCATION IN THE STUDY OF THE INFLUENCE OF USING THE LEARNING PROCESS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL DIMENSION (MARDİN CITY OF APPLICATION EXAMPLE)

Author : Yavuz HATUNOĞLU - - Aşkım HATUNOĞLU - Mehmet Ali AVCI
Number of pages : 325-337

Summary

Bu araştırmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarında verimi arttırmaktır. Bu gün eğitim ortamında uygulanan öğretim programlarında klasik eğitim anlayışından gittikçe uzaklaşılmakla birlikte eğitim sürecinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Günümüzde uygulanan öğrenci merkezli eğitim sisteminde teknoloji ve materyal kullanma eğitim öğretim süreci içerisinde öğretimin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Araştırmamız Mardin İli Kızıltepe İlçesi Şenyurt Çok Programlı Lisesi’nde bulunan 62 erkek ve 32 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci örneklem alınarak öğrenme sürecinde materyal kullanımın öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 15 soruluk bir anket kullanılmıştır. Likert ölçek tipinde hazırlanan bu ankete öğrencilerin verdiği yanıtlar analiz edilmiştir. Öğrencilerin materyal kullanılarak yapılan öğrenim sürecini eğitsel, algısal ve psikolojik boyutta nasıl de

Keywords

Eğitim Öğretim Ortamları, Öğrenci Merkezlilik, Materyal Kullanımı, Renkli Materyaller.

Read:335

Download: 133