KELOĞLAN MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ
INVESTİGATİON OF THE VALUES İN KELOĞLAN`S TALE

Author : Nevin AKKAYA
Number of pages : 312-324

Summary

Son Yıllarda Ülkemizde ve dünyada, okullarda örtük ya da açık programlara yerleştirilerek Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, Ahlak Bilgisi ve Türkçe gibi derslerde metinler aracılığıyla değerler eğitimine önem verilmektedir. Seçilen metinlerde yer alan milli, insani ve kültürel değerler üzerinde daha ayrıntılı durularak eğitim gerçekleştirilmektedir. Bu edebi metinler içinde masallar önemli bir yere sahiptir. Masalların en önemli işlevlerinden biri masal kahramanlarıyla sunulan iyi kötü kavramlarını öğretmektir. Masal okuyan veya dinleyenler farkında olmadan masalın ait olduğu kültürünü, dilini, dinini, geleneklerini ve göreneklerini de öğrenirler. Bu araştırmada amaç Tahir Alangu’nun Keloğlan Masalları adlı kitabında yer alan masallardaki değerleri, Schwartz Değerler ölçeğine göre sınıflandırmak ve Türkçe öğretiminde önemini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgulara göre Masallarda en sık rastlanan değer % 51 oranla geleneksellik değeri olmuştur. Bu değeri sırasıyla güç ve başarı değerleri

Keywords

Keloğlan Masalları, Değer Aktarımı, İlköğretim Öğrencileri, Türkçe öğretimi, Schwartz Değerler Ölçeği.

Read:461

Download: 238