"LAİKLİK ELDEN GİTTİ, LAİKLİK GERİ GELDİ": KÜLTÜREL İSLAM UYGULAMALARINDA SEKÜLERLEŞME
“SECULARISM LOST, SECULARISM REGAINED” SECULARIZATION IN THE PRACTICE OF CULTURAL ISLAM

Author : Alper ÇAKMAK
Number of pages : 96-106

Summary

Bu makale, Türkiye’de siyaset, politik ekonomi, kamu alanı, etik ve kanuni faktörler açısından dindarların sekülerleşmesi konusunun içeriğini incelemeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmanın önem arz etmesinin başlıca sebebi, bu konuya ait literatürün genellikle son yıllarda, Türkiye’de siyasal alanın “Türkiye Malezya olur mu?” tartışmalarıyla gün yüzüne çıkan, muhafazakarlaşması/sekülerlikten uzaklaşması üzerine odaklanmış olmasıdır. Bütün bu tartışmalar arasında, dindarların sekülerleşmesi beklenen değişimin tam aksine yeni bir tartışma konusu olarak sahneye çıkmıştır. Dindarların dindarlık üzerine düşünce ve algılarındaki değişiklik, Turner tarafından, “Edimsel Dönüşlülük” diye tanımlanan olgu ile gündelik hayat pratikleri, finans, girişimcilik, moda/ modalaştırma, İslami partilerin politik ajandaları, batılı ve seküler imgeler üzerine oluşturdukları perspektiflerin yeniden oluşumu ve yorumlanması ile gözlemlenebilir.

Keywords

Sekülerleşme, Müslüman, politik ekonomi, küreselleşme, kapitalizm

Read:304

Download: 96