AHMET MİTHAT EFENDİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ
AHMET MITHAT EFENDI AND CHILD EDUCATION

Author : Elif AKTAŞ - - Leyla ALBAYRAK ŞENTÜRK
Number of pages : 58-69

Abstract

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) romancı kimliğinin yanında bilim, fen ve edebiyatın hemen her sahasında yazılar yazmış, hayatı boyunca çıkardığı dergi ve gazetelerde yazdıklarından başka iki yüz kadar da kitap yayınlamış bir Tanzimat devri aydınıdır. Dönemin öncü yazarlarından olan Ahmet Mithat, yazdıklarıyla okuyucusuna çok şey öğrettiği için “ilk hoca” adıyla anılmaktadır. Buna rağmen, yazarın halkı değişik konularda bilgilendirmek amacıyla yazılmış eserlerinden günümüzde gereği gibi faydalanılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ahmet Mithat’ın çocuk eğitimi konusundaki görüşlerini tespit etmek ve bu görüşleri çağdaş eğitim anlayışıyla karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmada, yazarın doğrudan eğitimle ilgili olarak kaleme aldığı eserler, çoğu Osmanlı Türkçesi ile yazılmış orijinallerinden olmak üzere, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Söz konusu çalışmanın sonucunda, Ahmet Mithat’ın çocuk eğitimi konusunda kendi döneminin çok daha ilerisinde fikirle

Keywords

eğitim, çocuk eğitimi, Ahmet Mithat Efendi, modern eğitim anlayışı

Read:506

Download: 161