XX YÜZYILIN 60 - 80 - LI YILLARINDA AZERBAYCAN SSR-IN ULUSLARARASI KÜLTÜREL ILIŞKILERI
THE CULTURAL RELATIONS AZERBAIJAN SSR AND TURKEY AT THE 60-80s OF XX CENTURY

Author : Esedov Kamran ALİMOĞLU
Number of pages : 265-269

Abstract

1964 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında imzalanan 72 bilimsel, kültürel anlaşma kültürel ilişkiler alanında özel bir rol oynamıştır. 1967 yılında, bu anlaşmanın imzalanmasından sonra, Türkiye'nin bilim adamları ve kültürel alanlarda görevlilerin Bakü'de düzenlenen onsekizinci yüzyıl şairi Molla Penah Vagif`in yıldönümü ile ilgili olarak yapılan törene katıldılar. Aynı yazarlar ve bilim adamları Asya ve Afrika ülkelerinin uluslararası konferansta biraraya gelerek bu olayın aynısını Türkiye'de gerçekleştirmek amacıyla belli koşulları oluşturdular. XX yüzyılın 80'li yıllarındaki kültür alışverişi işbirliği çapında hayata geçirilmeye başlar. Bu amaçla Azerbaycan SSC le diğer ülkeler arasında resmi işbirliği belgeleri imzalanır ki, bu da uluslararası kültürel ilişkilerin içeriğine zenginlik katmış oluyor.

Keywords

mimarlık, kültür, sanat, zanaat, tiyatro, açıklama sanat

Read:484

Download: 179